Presentació

Hi ha mals que son atesos per les diverses especialitats mèdiques. I aquestes els curen o els alleujen.

Però hi ha, també, afliccions que no les cura cap pastilla. I, en canvi, s’esvaeixen amb el caliu humà.

No som metges ni practiquem cap activitat mèdica.

Però anem una mica més enllà.